Informace z SDH

Zápis z valné hromady SDH Březnice dne 2.9.2016 od 17:00


Přítomno: 17 členů

Omluveno:5 členů

Neomluveno

 


 

1.        Přivítání

2.        Zákaz kouření

3.        Stav WC

4.        O pohár starosty města Březnice

5.        Soutěž mužů nad 35let a pohár žern

6.        Naplánování výroční valné hromady

7.        závěr

 

1. Přivítání

Starosta sboru přivítal všechny přítomné členy SDH

2. Zákaz kouření

Starosta sboru zdůraznil zákaz kouření v celém objektu SDH při valných schůzích bude vyčleněn prostor na chodbě ke kouření

3. Stav WC

Pokud bude nadále pokračovat znečišťování pánského WC bude se toaleta zamykat

4. O pohár starosty města Březnice

Starosta sboru poděkoval všem co se podíleli na přípravě soutěže na které družstvo  „A“ zvítězilo, družstvo „B“ obsadilo druhé místo a družstvo žen místo páté.

5. Okresní soutěž mužů nad 35  let a soutěž žen

V příštím roce se SDH Březnice bude ucházet o hostování těchto dvou soutěží.

6. Naplánováni výroční valné hromady

Výroční valná hromada byla naplánována na 10.12.2016 od 17hod v zasedacím sále hasičského domu v Březnici.

 

 

Ukončení schůze v 20:30.


Kontakt

Sbor dobrovolných hasičů města Březnice

Tochovická 468
262 72 Březnice