Rada KMH

JEDNÁNÍ VEDOUCÍCH MLÁDEŽE SDH BŘEZNICE

22.1.2017                                                               1/2017

Přítomni: Koňas Svatopluk, Břicháčková Jaroslava, Mokrý Tomáš a Včelová Stanislava

Omluveni: Zelená Věra

Host: Slavík Jaroslav

 

1) Rekapitulace financí:

     K 22.1.2017 disponuje kolektiv mladých hasičů s s 7066Kč na účtu SDH a 1885Kč v příruční

      pokladně dohromady 8951Kč.

 

2) Maškarní dětský bál:

    Dětský bál se bude konat 18.3.2017 od 15:00hod v hasičárně

- vstup bude dobrovolný

- ženy SDH upečou bábovky na stoly zdarma

- pití, brambůrky a tyčinky budou prodávány za nákupní cenu

- výzdoba bude udělána 18.3.2017 od 9:00hod (bude třeba nakoupit krepáky a balonky)

- tombola bude řešena šatními bloky a bude cca 50 cen plus tři losovatelné  celkem bude 60 lístků

   z toho 7 nevýherních

- 1-3 losovatelná  cena budou  dorty (nutno oslovit pí. Vaněčkovou a pí. Hájkovou)

- tombola S. Koňas  - hračkárna, papírnictví Nuslu a Bowa, Slavík Jaroslav – stavebniny prodoma,   

   Tedox.

- hudba bude reprodukovaná a budou do ní vloženy herní pásma.

 

3) Terárium Praha

   Byl podán návrh na výlet do terária v Praze pro děti pořádají odborný výklad s průvodcem přímo v teráriích cena výletu děti cca 350Kč dospělí 550Kč cena je jen přibližná a je počítáno i jízdným, které se v případě hromadné jízdenky sníží  takže by se tato cena neměla zvýšit.  J. Břicháčková jsi vzala podklady k prostudování a na příštím jednání se vybere termín výletu.

 

4) Školení první pomoci ČČK OS Příbram

     V měsíci dubnu je v plánu uspořádat školení v první pomoci pro děti. Školení se účastní všechny

     děti KMH a v případě místa a zájmu se mohou účastnit i jiné děti cena kurzu pro členy KMH 150Kč 

     pro nečleny 250Kč (v případě dvou dětí z jedné rodiny bude pro členy cena zvýhodněna na 250Kč)

 

5) Zimní soutěž:

   Zimní soutěž proběhla bez komplikací a účastnilo se 20 družstev z 9 sborů. Po sečtení nákladů a

   zisků byl zjištěn schodek 49Kč. Na příští ročník přislíbil starosta města Březnice podporu této      

   soutěže tak, aby každé družstvo dostalo od pořadatelů pozornost.

 

 

 Za KMH SDH Březnice S.Koňas vedoucí mládeže SDH:

 

Za SDH Březnice Jaroslav Slavík předseda KRR SDH Březnice: