Informace o nás

Historie našeho sboru sahá až do roku 1878. Tento rok totiž od tehdejšího starosty města MUDr. Hanuše Jurenky a členů městské rady vzešel podnět k založení hasičského sboru. Přípravy na založení vyvrcholily vypracováním stanov spolku dobrovolných hasičů v Březnici dne 20. července 1878.  Činnost našeho sboru však byla zahájena až 3. září roku 1879.  V současnosti se naše řady stále rozšiřují. Náš sbor čítá 3 soutěžní týmy dospělých a 2 soutěžní týmy dětí. Přijďte nás podpořit na akcích, které pořádáme. Těšíme se na Vás!

 

„Svorná mysl, svorný duch, svornosti požehná bůh!“